Voor wie?

De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat is een lagere school in Deurne voor kinderen met: 

 

Afbeelding
Jongen staat voor een tafel vol met eten in de eetzaal van Leerexpert Jozef van Poppelstraat.

Waar staan wij voor?

Samen leren en leren van elkaar 

We geloven dat elk kind tot leren kan komen. Kinderen uit alle culturen en met alle achtergronden zijn welkom op onze school. We respecteren ieders eigenheid. Zo kunnen we samen leren en leren van elkaar. 

Werken aan zelfstandigheid 

Onze leerlingen ontwikkelen zich op onze school tot zelfstandige kinderen. Ze nemen verantwoordelijkheid op voor zichzelf en dragen zorg voor hun gezondheid. We creëren een schoolklimaat met respect voor alle mensen en culturen. We denken daarbij ook aan onze omgeving en het milieu. 

Juf is iets aan het uitleggen aan haar leerlingen in een klas van Leerexpert Jozef van Poppelstraat.
Leerlingen voetballen tijdens turnles in De leerexpert Jozef Van Poppelstraat

Aandacht voor sport en gezonde voeding 

Onze leerlingen dragen zorg voor hun lichaam. We hebben aandacht voor gezonde snacks en voeding in de klas en we bewegen minstens 3 uur per week (sport- en zwemlessen).  

Ondersteunen van de totaalontwikkeling 

We geloven dat kinderen die zich goed in hun vel voelen, beter tot leren komen. Daarom hebben we veel oog voor het welbevinden van onze leerlingen.