Voor wie?

Type basisaanbod is gericht op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn om leerwinst te maken.

Vaak hebben zij een licht mentale beperking of een leerstoornis.  

Afbeelding
Leerlingen geven antwoorden met gekleurde stokjes in een les in De Leerexpert J. Van Poppelstraat

Onze werking

Via onderwijs op maat gaan we voor maximale leerwinst op maat van het individuele kind. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog.  

Groepsgerichte aanpak 

In onze school volgen kinderen onderwijs op maat binnen een groepsgerichte aanpak. Zo werken wij met pedagogische eenheden, hebben wij aandacht voor creatieve en praktische vaardigheden en bieden wij klasondersteunende en individuele hulp.  

Werken naar zelfstandigheid 

Dankzij een positieve benadering leren we kinderen terug in zichzelf geloven, leren we hen schoolse en sociale vaardigheden die ze leren toepassen in de praktijk.  

Ondersteunen van de totaalontwikkeling 

We ondersteunen de kinderen in hun totale ontwikkeling en we evalueren het groeiproces zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar een kind verder nood aan heeft: een aanbod in het gewoon onderwijs of een aanbod in het buitengewoon onderwijs.  

 

Wat na buitengewoon basisonderwijs basisaanbod?  

Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Dit kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn.   

Afbeelding
3 leerlingen lezen samen voor de piano in de bib van De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat